Introducció | Preguntes | Recursos | La gran pregunta | Avaluació | Crèdits

ELS MATERIALS

cacera/material.jpg

Autor: MAGDALENA MARTÏ

E-mail:

Àrea: Projecte: CIÈNCIA I MEDI AMBIENT

Nivell: cinquèINTRODUCCIÓ

cacera/materials_images.jpg És molt interessant veure com l'evolució dels materials és paral.lela a la del ser humà que els utilitza; de fet els períodes de la prehistòria reben el nom del material que empraven en cada cas.
Amb aquesta cacera podràs conèixer millor alguns dels materials més emprats actualment i el futur del materials nous, així com la necessitat del seu reciclatge.

PREGUNTES

1. Escriu de manera ordenada els següents apartats segons hagin anat sorgint al llarg de la història. Comença pel més antic.
a. ceràmica b. primeres ciutats c. caça i recolecció d. pedra tallada i objectes amb ossos e. agricultura i pastura f. edat dels metalls


2. La paraula plàstic procedeix del grec "plastikos" que significa plegable. Escriu les característique específiques que té aquest material.


3. Quines són les principals condicions perquè un objecte de plàstic sigui reciclable?


4. L'alumini és l'element químic de símbol AL i és l'element metàl.lic més abundant a l'escorça terrestre però que rarament es troba lliure. Per les seves característiques és un material idoni per a multitud d'aplicacions.
Escriu deu usos de l'alumini metàl.lic i explica per què és molt important el seu reciclatge.


5. Com definiries la sostenibilitat?


6. Explica que és la recollida selectiva i dibuixa els diferents contenidors que hi ha.


7. La nanotecnologia es considera la tecnologia clu del segle XXI. Diguès què manipulen els científics per crear nous materials i quines aplicacions tendran.

RECURSOS

1. Untitled Document
2. Plàstic-Viquipèdia
3. ARC-El plàstic reciclat
4. Alumini-Viquipèdia
5. Sostenibilitat-Viquipèdia
6 Recollida selectiva-Viquipèdia
7. Nanotecnologia-
7. Nanotecnologia-Viquipèdia

Untitled Document - http://www.xtec.cat/~msalo2/prehistoria/distrib.htm
Plàstic - Viquipèdia - http://ca.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A0stic
ARC - El plàstic reciclat - http://www.arc-cat.net/ca/ccr/reciclatge/materials/plastics/plastic.html
Alumini - Viquipèdia - http://ca.wikipedia.org/wiki/Alumini
Sostenibilitat - Viquipèdia - http://ca.wikipedia.org/wiki/Sostenibilitat
Recollida selectiva - Viquipèdia - http://ca.wikipedia.org/wiki/Recollida_selectiva
Nanotecnologia - - http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1349/doc16324.html
Nanotecnologia - Viquipèdia - http://ca.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia
LA GRAN PREGUNTA

Has après moltes coses sobre els materials que utilitzes a diari i sobre la necessitat de la seva reutilització. Pensa que actualment som més de sis mil milions de persones les que vivim en el Planeta i tots "volem i volem i tiram i tiram". Ara pensa que fas tu per ajudar al medi ambient i escriu totes les accions que realitzes per aconseguir un món més sostenible.

AVALUACIÓ

Es valora la resposta de cada una de les preguntes de la cacera.


Imprimir - Amunt

(Pàgina creada amb el generador la teva Cacera a la Xarxa - http://www.aula21.net/)