Educació Infantil

El centre disposa de 9 aules d'educació infantil.
El dia 10 de novembre de 2005 inauguraren el nou edifici el molt Honorable Conseller d'Educació i Cultura, sr. Francesc Fiol i el sr. Regidor d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Palma, sr. Rogelio Araujo.
S'inicia als tres anys l'ensenyament de l'anglés i de la música, així com la psicomotricitat.

Graduació
El nostre bloc